OVER ONS

Met het gegeven dat niets doen geen optie is en om te voorkomen dat allerlei goedbedoelde individuele acties door gebrek aan coördinatie gaan verzanden, hebben  een aantal verontruste burgers het initiatief genomen de stichting VRIENDEN VAN SCHAAF op te richten.

De doelstelling van deze stichting (zonder winstoogmerk) is uiteraard het behoud van Schaaf als laagdrempelig historisch Stadstheater voor Leeuwarden.

Het Schaaf aquarel is gemaakt door Arnold de Jong

HET BESTUUR

Johan Juckers

Secretaris

Muzikant, 1947

Frans van den Borg

Voorzitter

Ondernemende muzikant en muzikale ondernemer

Simon Ferwerda

Penningmeester

Geboren Leeuwarder
Mede beheerder van Och heden juh, Liwwadden

Als adviseur is Wia van Gelderen betrokken.

SKAAF MUT BLIEVE!