Gesprek Gemeente met de st.Vrienden van Schaaf, 22 oktober
2018
Vanmorgen een realistisch gesprek gehad over de stand van zaken
wat Schaaf betreft, met de gemeente Leeuwarden.
Het gesprek verliep in goede sfeer en wij realiseren ons dat de
gemeente gebonden is aan de in 2015 aangenomen moties die
uitgevoerd dienen te worden. (voor de moties zie website)
www.vriendenvanschaaf.nl
Ook de toekomst- verkenning van het Speelmankwartier wordt hier
in meegenomen, hierin zijn beperkingen opgenomen wat betreft de
openingstijden van Schaaf, wat de exploitatie bemoeilijkt.
30 oktober wordt er een prijsvraag gepubliceerd door de gemeente
(ook een beslissing uit 2015) over wat er verder met Schaaf moet
gebeuren.
Die wordt later door een jury beoordeeld.
De gemeente gaat uit van verkoop – verhuur of afbraak…
De Stichting Vrienden van Schaaf is een plan aan het uitwerken met
verschillende belanghebbenden, om Schaaf verder te kunnen
exploiteren. Dit plan wordt door ons bij de prijsvraag ingediend.
Verder kunnen we nog niet op de zaken vooruit lopen, maandag
gaan we weer om de tafel, dus wordt vervolgd………