Een meerderheid van de Leeuwarder Gemeenteraad heeft woensdagavond met een motie het College opgedragen de prijsvraag over de nieuwe bestemming van Zalen Schaaf in te trekken. In de huidige prijsvraag lag volgens veel partijen de nadruk te veel op sloop van het oude theater in de Breedstraat.

In de motie droeg de Raad wethouder Henk Deinum op met een nieuwe prijsvraag te komen voor het muziektheater. Volgens de Gemeenteraad is sloop geen optie. In de plannen moet worden gekeken naar multifunctioneel gebruik met een culturele en sociaal maatschappelijke functie. Een nieuwe prijsvraag moet hier bij passen. Ook de beperking in openingstijden moet van tafel.

Ook moet wat de Raad betreft het noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd en moet het ondertussen beschikbaar blijven voor verhuur. Of huidig uitbater Carel Nout Skaaf nu blijft is nog onbekend.

De motie werd met 22 stemmen voor, een 15 stemmen tegen aangenomen. De partijen CDA, VVD, D66 en Christenunie stemden tegen.

Bron Leo RTV