Nieuws2018-08-29T14:00:44+01:00

Het laatste nieuws

Raadsleden gemeente Leeuwarden

13 november 2018 om 19.30 uur hebben we de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een kennismaking met Schaaf in de vorm van een rondleiding en overleg over onze doelstellingen.

Ook wordt het energieplan gepresenteerd dat de Fa P.de Vries voor ons heeft uitgewerkt.

De Stichting “Vrienden van Schaaf” is opgericht om Schaaf als
laagdrempelig multifunctioneel zalencentrum c.q. stadstheater voor
Leeuwarden te behouden.
De Stichting, zonder winstoogmerk, wordt ons inziens breed gedragen
door de Leeuwarder gemeenschap. Het woord ” Mienskip” is hier in het
kader van CH 2018 wellicht beter op zijn plaats. Met verschillende
belanghebbende partijen zijn door ons al kontakten gelegd, men is
onverdeeld positief over de mogelijkheden die het gebouw biedt.
Volgens velen is het, naast de reeds bestaande functie, de uitgelezen
plek voor aanstormend talent en een toekomstige broedplaats op
muzikaal en technisch gebied. Een aantal van hen is reeds bezig op dat
gebied. Schaaf lijkt ons en vele anderen een perfecte toevoeging op het
huidige culturele aanbod.
Schaaf is een soort “Huuskamer van Liwwadden” ook voor mensen met
een smalle beurs.
Op het gebied van de Energievoorziening hebben wij als stichting
onderzoek laten doen om in de toekomst energie neutraal te kunnen
werken. Wij hopen in samenwerking met een nieuwe exploitant en de
gemeente Leeuwarden de oude Lady “Schaaf” een mooie toekomst te
kunnen bieden

Handtekeningen actie behoud Schaaf

Lieve mensen, de handtekeningenactie kan gestopt worden. Graag inleveren voor 7 november Wijnhornsterstraat 14 8932 EX Lwd. Als het kan in een envelop door de brieven bus of bij Schaaf zelf als er iemand is. Vriendelijk dank voor al het werk en tijd die jullie er in gestoken hebben we gaan ze binnenkort aanbieden

geschiedenis

Historie

 • 26 oktober 1797

  1797

  In 1797 koopt Gerrit van der Wielen de bouwvallige katholieke kerk in de Sacramentsstraat 24 en verbouwt deze, met op de verdieping en op begane grond vergaderzalen, daarachter een kolfbaan.

 • 26 oktober 1810

  1810

  Bouw van een concertzaal, groot ca. 6×18 m. door Gerrit van der Wielen in tuin van zijn huis.

 • 26 oktober 1817

  1817

  Er wordt een afzonderlijke ingang gemaakt aan de Breedstraat met toevoeging van enkele lokalen. De exploitatie bleef, ook na het overlijden van Gerrit van der Wielen, gedurende bijna de hele 19e eeuw in handen van de familie van der Wielen.

 • 26 oktober 1897

  1897

  Woonhuis, concert en schouwburgzalen, tuin en plaats te Leeuwarden, worden voor een koopsom van fl 42.000,- door Wytske Plantinga, weduwe van Ybe van der Wielen, verkocht aan heer Klaas Visser Czn. en Alle Beintema (koper in kwaliteit).schaaf_oud

 • 26 oktober 1913

  1913

  Petrus Rodenhuis koopt de concertzaal Visser (voorheen van der Wielen) met uitgangen aan de Sacramentstraat en Breedstraat voor fl 42.526 uit een veiling (erflater Klaas Visser, overl. 1913). Leeuwarden, sectie A no’s 207 en 15, 92, groot 22,07 are. Hij exploiteerde de zaal onder de naam Concertzaal Rodenhuis.

 • 26 oktober 1919

  1919

  Fredrik Ernst Schilter, afkomstig uit Rotterdam, koopt de concertzaal van Petrus Rodenhuis, die in dat jaar overleed. Hij wordt in juli 1920 failliet verklaard.

 • 26 oktober 1920

  1920

  Concertzaal Schilter, voorheen Concertzaal Rodenhuis, wordt 27 oktober 1920 geveild. Na een bod van fl 59.575,- wordt Louis Schaaf eigenaar van Concertzaal Schaaf.

 • 26 oktober 1929

  1929

  Architect Doeke Meintema ontwerpt een nieuwe voorgevel voor Schaaf, de bovenwoning werd verbouwd, de zaal krijgt een nieuwe garderobe en de zaal wordt ingericht in de stijl van Amsterdamse School.

 • 26 oktober 1939

  1939

  Architect J.M. Vegter vervangt de voorgevel van Meintema door een vlakke gevel van gele Friese klinkers. De zaal wordt soberder ingericht.schaaf_pand_voorkant

 • 26 oktober 1952

  1952

  P.L.A. Schaaf geeft opdracht aan architect G.A. Heldoorn om de grote zaal te moderniseren. De kolommen worden vervangen door stalen liggers over de hele lengte, rechte hoeken van de zaal afgeschuind, toneelopening voorzien van nieuwe omlijsting in de trant van de Delftse School, het plafond werd voorzien van een glazen daklicht met versiering van sterren. Architect en aannemer boden bij de opening een enorme glazen kroonluchter in de middenzaal aan.

 • 26 oktober 1985

  Jaren 80

  In het midden van de jaren tachtig komt Zalen Schaaf in het bezit van de Gemeente Leeuwarden.

 • 26 oktober 1995

  1995

  Het centrum wordt gekocht door Frans van den Borg en Ton Klein. Zij dopen de onderneming om in Muziekcentrum Schaaf.

 • 1 januari 2011

  2011

  Per 1 januari heeft Gemeente Leeuwarden Muziekcentrum Schaaf overgenomen van Frans van den Borg.

 • 26 oktober 2011

  2011 – heden

  Carel Nout huurt Schaaf van de gemeente en voegt City Theater toe om de vele mogelijkheden van dit zalencomplex te benadrukken.schaaf_nieuw

 • 26 oktober 2017

  2017

  Schaaf bestaat 220 jaar.

gesprek gemeente LWD 22 oktober 2018

Gesprek Gemeente met de st.Vrienden van Schaaf, 22 oktober
2018
Vanmorgen een realistisch gesprek gehad over de stand van zaken
wat Schaaf betreft, met de gemeente Leeuwarden.
Het gesprek verliep in goede sfeer en wij realiseren ons dat de
gemeente gebonden is aan de in 2015 aangenomen moties die
uitgevoerd dienen te worden. (voor de moties zie website)
www.vriendenvanschaaf.nl
Ook de toekomst- verkenning van het Speelmankwartier wordt hier
in meegenomen, hierin zijn beperkingen opgenomen wat betreft de
openingstijden van Schaaf, wat de exploitatie bemoeilijkt.
30 oktober wordt er een prijsvraag gepubliceerd door de gemeente
(ook een beslissing uit 2015) over wat er verder met Schaaf moet
gebeuren.
Die wordt later door een jury beoordeeld.
De gemeente gaat uit van verkoop – verhuur of afbraak…
De Stichting Vrienden van Schaaf is een plan aan het uitwerken met
verschillende belanghebbenden, om Schaaf verder te kunnen
exploiteren. Dit plan wordt door ons bij de prijsvraag ingediend.
Verder kunnen we nog niet op de zaken vooruit lopen, maandag
gaan we weer om de tafel, dus wordt vervolgd………

uitgesteld gesprek met de gemeente

Het wegens ziekte uitgestelde gesprek met de gemeente vindt nu maandag 22 oktober plaats

Informatieve avond met Wyb Feddema

Vanavond een zeer opbouwend gesprek gehad met een van onze adviseurs Wyb Feddema het was een eyeopener, Wyb Feddema zeer bedankt voor je expertise. Tevens alle donateurs, tot nog toe een zeer veelbelovend resultaat, bedankt voor jullie donaties we kunnen voor uit. Maandag 8 oktober 11.00 uur wordt het spannend. De bestuursleden van Stichting Vrienden van Schaaf zijn uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente, wordt vervolgd.

Eerste officiële informatieavond

Donderdag 13 september zal de eerste officiële informatieavond worden gehouden  voor alle betrokken personen die Schaaf een warm hart toe dragen. Tevens kunt u zich opgeven als donateur van de Stichting Vrienden van Schaaf.

aanvang is 20.00 uur.  Inloop vanaf 19.30.

Bijeenkomst van het bestuur met Pal groen/links

Dinsdag 4 september is er een bijeenkomst van het bestuur met Pal groen/links om de visie Speelmanskwartier met elkaar door te spreken.