Persvoorlichting <persvoorlichting@leeuwarden.nl geleden
)
Persbericht: Tijdelijke invulling Zalen Schaaf voor 2019 bekend
In 2019 verzorgt Bobby Veenstra samen met de Vrienden van Schaaf de programmering
en activiteiten in Zalen Schaaf. Hij huurt de locatie tijdelijk tot 31 december 2019. Naar
verwachting is dan de uitslag van de nieuwe prijsvraag voor de toekomst van Zalen
Schaaf bekend.
De huidige huurder van Zalen Schaaf gaf in september bij de gemeente aan in 2019 niet
langer gebruik te willen maken van de locatie. De nieuwe huurder exploiteert Schaaf onder
dezelfde voorwaarden als afgelopen jaren. Voor de openingstijden betekent dat in de regel
de activiteiten om 23.00 uur moeten eindigen en dat 40 weekenden per jaar op vrijdag en
zaterdag tot 00.30 activiteiten plaats mogen vinden. Zes keer per jaar kan ontheffing
verleend worden voor incidentele activiteiten om hiervan af te wijken.
Nieuwe prijsvraag
Op verzoek van de gemeenteraad is de prijsvraag van november 2018 voor de toekomstig
van Zalen Schaaf ingetrokken en wordt een nieuwe prijsvraag ontwikkeld. Hierbij mag
sloop van Schaaf geen optie zijn en moet er meer nadruk liggen op een multifunctionele,
culturele en sociale invulling. Ook wil de gemeenteraad een invulling in de (late)
avonduren mogelijk maken.
Aanpassen Visie Speelmanskwartier
Daarvoor is het nodig om de huidige visie voor het Speelmanskwartier aan te passen. De
ambities en randvoorwaarden voor de in november uitgeschreven competitie kwamen
namelijk voor een groot deel uit deze visie. De visie werd samen met de buurt ontwikkeld
en is in januari 2015 vastgesteld. Deze aanpassing wil de gemeente begin 2019 doen. Op
basis van de aangepaste visie schrijft de gemeente een nieuwe prijsvraag uit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van gemeente
Leeuwarden, via telefoonnummer (058) 233 4002.
Voor informatie over de tijdelijke invulling kunt u contact opnemen met Bobby Veenstra,
via telefoonnummer 06-5158 9812 of Vrienden van Schaaf 06-1478 4574.
aan