13 november 2018 om 19.30 uur hebben we de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een kennismaking met Schaaf in de vorm van een rondleiding en overleg over onze doelstellingen.

Ook wordt het energieplan gepresenteerd dat de Fa P.de Vries voor ons heeft uitgewerkt.

De Stichting “Vrienden van Schaaf” is opgericht om Schaaf als
laagdrempelig multifunctioneel zalencentrum c.q. stadstheater voor
Leeuwarden te behouden.
De Stichting, zonder winstoogmerk, wordt ons inziens breed gedragen
door de Leeuwarder gemeenschap. Het woord ” Mienskip” is hier in het
kader van CH 2018 wellicht beter op zijn plaats. Met verschillende
belanghebbende partijen zijn door ons al kontakten gelegd, men is
onverdeeld positief over de mogelijkheden die het gebouw biedt.
Volgens velen is het, naast de reeds bestaande functie, de uitgelezen
plek voor aanstormend talent en een toekomstige broedplaats op
muzikaal en technisch gebied. Een aantal van hen is reeds bezig op dat
gebied. Schaaf lijkt ons en vele anderen een perfecte toevoeging op het
huidige culturele aanbod.
Schaaf is een soort “Huuskamer van Liwwadden” ook voor mensen met
een smalle beurs.
Op het gebied van de Energievoorziening hebben wij als stichting
onderzoek laten doen om in de toekomst energie neutraal te kunnen
werken. Wij hopen in samenwerking met een nieuwe exploitant en de
gemeente Leeuwarden de oude Lady “Schaaf” een mooie toekomst te
kunnen bieden