Het wegens ziekte uitgestelde gesprek met de gemeente vindt nu maandag 22 oktober plaats